Поставен ли, е краят на българския преход според асцидента?

loading...

Когато падна комунизма, на 10.11.1989, точката която в астрологията се вижда е Северният лунен възел, който е в знака на Водолей, определящ промяна. През 2008 г. тази точка приключи своя 18,5 годишен момент и се върна в позицията през 1989 г. Това дава основание да се счита, че 2008-ма година е края на българския преход.
 
През тези години икономиката на България имаше нужда от свежи финанси, и стремежа на върхушката трябваше да бъдат насочени към това, тя да стане по-оптимална и да ги заработи.
 
Под ефективност в икономиката, ще счиатаме сформирането на пазар и уникален продукт. Занижениете разходи за производство, следствие на иновативните технологии и разумен растеж на разходите за работна заплата. Приблизителна печалба 20-30%. Тук се очакваше да се следва политика за откриване на нови външни пазари за произведеното, унищожаване на енергоемките производства, инвестиране в нови технологии и образование.

 Данъчна политика да бъде на ниво да стимулира родното производство и да бъде консервативна по отношение на вноса. Да не пропуснем и развитието на селското стопанство, понеже това е традиционен за страната сегмент и имаме перфектни климатични условия, за да го развиваме.

Освен това земята е базисно средство за производство на хранителни продукти. Ние притежаваме национално богатство – плодородна почва – която ако се ползва ефективно, може да подсигури поминък и постоянен ежегоден растеж на брутния вътрешен продукт.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/463_attach_3651_normal.jpg